Back To Top
10/06/2019Ceos

Giới thiệu về cách mạng công nghiêp 4.0

Trang chủ Blog Thiết kế Website Giới thiệu về cách mạng công nghiêp 4.0

Giới thiệu về cách mạng công nghiêp 4.0

By
Ceos
-
8
5 (100%) 1 vote

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Hay còn được gọi là ‘Công nghiệp 4.0’) là gì? 

Công nghiệp 4.0 không chỉ đơn thuần là một thách thức nhỏ đối với nhân loại. Công nghiệp 4.0 bao gồm việc kết hợp tất cả các nghiên cứu tiên tiến về sinh học, công nghệ và tự động hóa công nghiệp để nâng cao chất lượng cuộc sống hiện tại. Nó sẽ mở ra một cách mới để chúng ta sử dụng tài nguyên thiên nhiên và cải thiện cuộc sống của mọi người.

Có lẽ tiến bộ quan trọng là sự phát triển liên tục của trí tuệ nhân tạo. Khái niệm về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được đưa ra bởi Alan Turin vào những năm 1950, ông đã nói: “Nếu máy tính được trông đợi là sẽ không đưa ra lỗi, thì nó sẽ thông minh được”. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới, nơi mà xe ô tô có thể tự điều khiển, chữa bệnh bằng các robốt nanô, các phần cứng tự kết nối vào mạng lưới lớn gửi tin nhắn đi khắp thế giới và các nguồn năng lượng thay thế mới được cung cấp. Danh sách này khá là ấn tượng, và vì lý do đó chúng tôi đang muốn cống hiến cộng đồng mới này.

Call Now Button